Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v září 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v průběhu měsíce září 2020 celkem 15 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 5 finančních sankcí v celkové výši 13 000,- Kč.

 

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 11 kontrol. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu byly provedeny  3 kontroly. Ve 2 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci září byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, v provozní hygieně a v označování rozpracovaných pokrmů (viz graf č. 2).

 

 

V Praze 20.9.2020

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy