Kvůli růstu nákaz covidem-19 v pražských nočních hudebních klubech pokračují kontroly hygieniků a policistů zaměřené na dodržování preventivních opatření

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci aktivit řešících epidemiologickou situaci onemocnění covid-19 věnuje také průběžné kontrolní činnosti dodržování nastavených preventivních protiepidemických opatření. Často kontroly probíhají v úzké součinnosti s Policí ČR. Kontroly se zaměřují na dodržování opatření v nejrůznějších zařízeních a týkají se nejen právnických, ale také fyzických osob.

 

   

 

Jedním z aktuálních témat je, v souvislosti s nadále průběžně rostoucím počtem pozitivně testovaných osob na covid-19 ve věkových skupinách od 16 do 29 let, otázka míry dodržování platných preventivních protiepidemických opatření v zařízeních, ve kterých je, kromě nabídky nápojů a stravy, produkována také moderní dynamická hudba. V těchto zařízeních je sice produkce hudby dovolena, avšak je zakázán tanec, neboť jde o typ fyzické aktivity, kde při počtu relativně vysokého množství lidí na jednom místě dochází k velmi snadnému přenosu viru mezi lidmi.

 

Proto se také kontroly pražských hygieniků ve spolupráci s pražskými policisty soustředí právě na tento segment provozoven, a to nejenom personál, ale i jejich návštěvníky. Jak totiž ukazují pražskými hygieniky prováděná epidemiologická šetření nově pozitivně testovaných lidí, začíná se průběžně zvyšovat počet případů, kdy k nákaze došlo v nočním hudebním klubu.

 

V rámci aktuálně prováděných epidemiologických šetření HSHMP zjistila, na základě výpovědí covid-19 pozitivních osob, že k nákaze covidem-19 došlo pravděpodobně v jednom z pražských nočních hudebních klubů. Tento konkrétní klub od konce června zmínilo již 28 mladých lidí.  Dalších 31 pozitivně testovaných osob uvedlo jako možný zdroj své nákazy pobyt v některém z jiných pražských nočních klubů. 

 

 

HSHMP provádí v těchto zařízeních průběžné kontroly. Jednu z kontrol v nočním hudebním klubu pražští hygienici s policisty provedli například minulý čtvrtek. Tato kontrola měla kromě represivního také preventivně – osvětový charakter. S provozovatelem klubu byla na místě zkontrolována míra dodržování nařízených preventivních opatření včetně výkladů, co je a naopak není správně.  Došlo tak například k redukci některých nevhodně rozmístěných sedadel a stolů tak, aby toto rozmístění odpovídalo platným opatřením.

V okamžik kontroly v klubu nebylo mnoho návštěvníků. Z přítomných cca čtyř hostů nedisponovala aktuálně platným výsledkem testu jedna osoba, která na místě za tento přestupek zaplatila blokovou pokutu.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

Další kontroly pražských hygieniků a policistů průběžně pokračují.

 

V Praze 14. 7. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy