Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku.

 

V Praze dne 1. 2. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka protiepidemického odboru


 

Přílohy