Mimořádná opatření, Ochranná opatření a zrušení Mimořádných opatření, s účinností od 1. 7. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 29. 6. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 k vyčlenění lůžek v nemocnicích pro pacienty s covid-19, s účinností od 1. 7. 2021

MZDR 46953/2020-8/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-vycleneni-luzek-v-nemocnicich-pro-pacienty-s-covid-19-s-ucinnosti-od-1-7-2021/

Zrušení mimořádných opatření č. j. MZDR 162202020-5-MIN-KAN ze dne 26. 8. 2020, č. j. MZDR 478282020-23-MIN-KAN ze dne 19. 3. 2021 a č. j. MZDR 145982021-1-MIN-KAN ze dne 6. 4. 2021, s účinností od 1. 7. 2021

MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-mimoradnych-opatreni-c-j-mzdr-162202020-5-min-kan-ze-dne-26-8-2020-c-j-mzdr-478282020-23-min-kan-ze-dne-19-3-2021-a-c-j-mzdr-145982021-1-min-kan-ze-dne-6-4-2021-s-ucinnosti-od-1/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání

MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-1-7-2021-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1. 7. 2021

MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-diskriminacni-rt-pcr-vysetreni-vzorku-s-ucinnosti-od-1-7-2021/

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 7. 2021 

MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-7-2021-do-odvolani/

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 1. do 31. 7. 2021

MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-1-do-31-7-2021/

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-1-7-2021-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7. 7. 2021 do odvolání

MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN 29. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-7-7-2021-do-odvolani/