Mimořádné opatření –  Ministerstvo zdravotnictví - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání

  • na webu HSHMP zveřejněno 2.  3. 2021
Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření –  Ministerstvo zdravotnictví - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání

 

MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN z 2. 3. 2021
 

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani/ ano