Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14. 1. 2021 do dovolání

  • na webu HSHMP zveřejněno 13. 1. 2021
Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR
Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14. 1. 2021 do dovolání MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021-do-dovolani/ ano