Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14. 1. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 13. 1. 2021
Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR
Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14. 1. 2021 MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-narodniho-dispecinku-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021/ ano