Na koupatišti s přírodním čištěním vody Radotín již kvalita vody vyhovuje ve všech zkoumaných mikrobiologických ukazatelích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost o kvalitě koupací vody na koupališti s přírodním čištěním vody Radotín.

 

Odběr vzorků koupací vody provedený dne 7. 8. 2020 na tomto biotopu ukázal překročení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů.

 

 

Dne 13. 8. 2020 došlo k opakování odběru vzorků koupací vody na biotopu Radotín, přičemž jejich následná analýza prokázala, že voda již vyhovuje ve všech zkoumaných mikrobiologických ukazatelích.

 

Dne 19. 8. 2020 HSHMP na daném koupališti provedla státní zdravotní dozor, který byl také spojen s odběry vzorků vody – voda vyhověla ve všech ukazatelích platné legislativě. 

 

V Praze 25.8.2020

 

MUDr. Helena Mikulášová

odbor hygieny obecné a komunální