Nebezpečný výrobek: būk HAIR STYLING GEL, 150 ml,EAN: 5906608002000

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 


V Praze dne 27.7. 2021