Nebezpečný výrobek: Fashion models, ATTRACTIVE GIRL, NO.9293, EAN: 8419293250566

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 


V Praze dne 12.10. 2021