Nebezpečný výrobek: Forma na bábovku,BAKING, 22,5 cm, Art. No. 39014, EAN: 8591177076766

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 


V Praze dne 9.2. 2021