Nebezpečný výrobek: jídelní hůlky, zn. CHOPSTICKS ALLOY, KOREA DESIGN, bez označení

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 4.1. 2021