Nebezpečný výrobek: krůtí prsní řízek hluboce zmrazený-prodejce Czech Frost s. r. o.-dodavatel JIP Východočeská a.s.-země původu: Polsko-datum minimální trvanlivosti: 31. 12. 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) prováděla běžný hygienický dozor v zařízeních poskytujících stravovací služby.

 

V rámci hygienického šetření byly odebrány vzorky potravin; u jedné z nich byla prokázána přítomnost bakterií rodu Salmonella.

 

 

Jedná se o výrobek:

 

Název výrobku Prodejce Dodavatel Země původu Datum minimální trvanlivosti Zmrazeno dne
krůtí prsní řízek hluboce zmrazený Czech Frost s. r. o., Dýšina 408, PSČ 330 02 JIP Východočeská a.s.,
Hradišťská 407,
533 52 Pardubice,
IČO 27464822
Polsko 31.12.2020 3.7.2019

 

 

FOTO VÝROBKU:

 

Zdroj: HSHMP

 

HSHMP doporučuje předmětný výrobek nekonzumovat a vyčkat dalších  pokynů, zda výrobek vracet dodavateli, o kterých rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky.

 

V Praze 15. 10. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání