Nebezpečný výrobek: nafukovací kruh SWIM RING, ITEM NO:31 5d8x1

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 6. 11. 2020

 

 

 


 

Přílohy