Nebezpečný výrobek: nafukovací kruh SWIM RING neonový 55 cm, ITEM NO: HCH-467, 2-360-23.1, EAN: 8410166404673

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

Ing. Pavel Zikl

ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

 

V Praze dne 14. 9. 2021