Nebezpečný výrobek: panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 


V Praze dne 30.8. 2021