Nebezpečný výrobek: panenka FANTASY COLOR EGGS, NO.88325, EAN: 2018038832522


Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 3. 12. 2020