Nebezpečný výrobek: panenka Sweet FASHION

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 


Kancelář ředitele HSHMP

 


V Praze dne 21. 11. 2019