Nový veřejný srozumitelný portál o onemocnění covid-19 v provozu: covid.gov.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje širokou veřejnost, že začátkem listopadu začal v pilotní verzi fungovat nový veřejný portál o problematice související s  onemocněním covid-19 přístupný na internetové adrese covid.gov.cz . Nový web spravovaný NAKIT - Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p.  -má srozumitelně informovat o koronaviru a s tím spojenými vládními opatřeními a životními situacemi v době trvající epidemie. 

Nový web popisuje například příznaky nemoci covid-19 a radí, jak se nechat otestovat, nabízí také doporučení, jak si během pandemie udržet duševní zdraví.

 

Nové stránky obsahují rovněž přehled kompenzačních programů pro podnikatele i zaměstnance zasažené koronavirovou krizí, zvlášť popisují například pravidla pro svatby, pohřby nebo stěhování v době epidemie.Část webu se věnuje možnostem trávení volného času, další fungování obchodů, služeb, pošt nebo bank.

 

Oddíl o covidu-19 pojednává třeba o karanténě, sankcích za porušení vládních opatření a radí, kdy vyhledat lékařskou péči.

 

 

V Praze 20.11.2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy