Obezřetnost před klíšťaty je nutná i v Praze

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) každoročně vyzývá Pražany, aby při pohybu v přírodních lokalitách dbali obezřetnosti před rizikem přisátí klíštěte. Činí tak proto i v roce letošním, neboť nadále existuje poměrně vysoké riziko, že by na člověka přisáté klíště mohlo způsobit vážné onemocnění a způsobit tak lidem velké zdravotní problémy.

 

Pražští hygienici se v rámci své činnosti věnují již více než 20 let monitoringu klíšťat na území Prahy. V jarních měsících, kdy klíšťata vyvíjejí vůbec nejvyšší aktivitu z celého roku, sledují v Praze zhruba 9 lokalit, na kterých provádějí sběr klíšťat. Vzorky klíšťat jsou odeslány k laboratornímu rozboru. Ke sběru došlo, i přes enormní nárůst práce související s onemocněním covid-19, rovněž letos. Nyní se čeká, až budou známy výsledky laboratorních rozborů.

 

HSHMP na území Prahy sleduje kontinuálně v po sobě jdoucích letech přibližně stejné lokality, aby bylo možné získané poznatky adekvátně porovnávat. "Díky klimatickým změnám v uplynulých letech, kdy v létě převažovalo počasí spíše srážkově deficitní s výskytem vysokých denních teplot, tak se v terénu adekvátně vyskytovalo stále méně klíšťat, neboť ta navíc neměla ideální podmínky pro své rozmnožování. V rámci každoročního sběru klíšťat pro laboratorní rozbory se setkáváme s daleko větším počtem nymf než dospělých klíšťat - samic a samců," vysvětluje RNDr. Jaroslava Zelenková z protiepidemického odboru HSHMP.

 

FOTA: záběry ze sběru klíšťat v pražském přírodním terénu, který je pražskými hygieniky  v praxi prováděn takzvaným „vlajkováním“, kdy odborní zaměstnanci HSHMP prochází terén s bílou flanelovou látkou se středně dlouhým vlasem. Ta připomíná srst zvířete, a proto se na ni klíšťata snadno zachycují

 

Zdroj: HSHMP


V  roce 2019 pražští hygienici na klíšťata infikovaná klíšťovou encefalitidou v terénu nenarazili. I přes tento pozitivní fakt však platí, že je důležité dodržovat striktní preventivní opatření při pobytech v přírodě od vhodného oblečení až po použití repelentů. Před klíšťovou encefalitidou navíc ochrání očkování, které by měli Pražané využívat v daleko větší míře než tak doposud činí.

 

Výskyt boreliózy se však u v terénu odebraných klíšťat objevil hned vícekrát a to na několika lokalitách.  Proti Lymské borelióze stále účinná očkovací látka neexistuje, a proto by se měla preventivní ochrana dodržovat ještě daleko obezřetněji, například ve formě vhodného oblečení a adekvátního použití účinných repelentních přípravků. Jiná preventivní ochrana před případnou nákazou boreliózou neexistuje. Na rozdíl od encefalitidy  má borelióza delší inkubační dobu. Místo přisátí klíštěte je nutné bedlivě sledovat, zda se neobjeví načervenalá skvrna s bledým středem, která se buď ztrácí či naopak rozšiřuje.

Statistika mluví jasně: výskyt encefalitidy a boreliózy není radno ani v Praze podceňovat

 

O počtu nemocných Pražanů Lymskou nemocí nebo Klíšťovou encefalitidou během uplynulých necelých tří let  vypovídá následující tabulka:

 

Výskyt klíšťové encefalitidy v Praze

 

  počet případů v daném roce celkem počet případů v daném roce k datu 30.6.
2018 37 7
2019       46 4
2020     8   (od 1.1 do 15.7.2020) 7

                

Výskyt lymské borreliózy v Praze

 

  počet případů v daném roce celkem počet případů v daném roce k datu 30.6.
2018 232 53
2019       173 34
2020     33   (od 1.1 do 15.7.2020) 25

                

Zdroj dat: ISIN - Informační systém infekčních nemocí

 

Obecně ke klíšťatům

 

Klíšťata jsou cizopasníci patřící mezi roztoče a jsou nejčastějšími přenašeči onemocnění zvířat a lidí. Zahrnují 650 druhů ve 13 rodech (např. Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor, Amblyomma, Hyalomma, Haemophysalis, Boophilus aj.). Nejvýznamnější skupinou je čeleď Ixodidae.

 

Na území české republiky jsou nejčastější tyto druhy:

 

Ixodes ricinus a Ixodes scapularis (klíště obecné), které je hlavním přenašečem lymské boreliózy. Rhipicephalus sanguineus (piják hnědý) je hlavním vektorem babesiózy (Babesia canis vogeli), ehrlichiózy, hepatozoonózy a rickettsiózy; a Dermacentor reticulatus (piják lužní), který je hlavním přenašečem babeziózy.  

 

 

Klíšťata mohou přenášet na člověka bakteriální původce Lymeské boreliózy či ehrlichiózy nebo viry způsobující klíšťový zánět mozku (viz tabulka).

 

Tabulka: Nemoci způsobené klíšťaty

 

Zdroj: Krbková, 2007

 

Jelikož ne vždy si je člověk vědom přisátí klíštěte, bývají často počáteční stádia těchto nemocí doprovázené nespecifickými příznaky a správná diagnóza bývá stanovena pozdě, nebo dokonce nikdy. Nesnadnější způsob, jak se vyhnout nakažení infikovaným klíštětem, je vyhnout se přisátí klíštěte.

 

Primární prevence přisátí klíštěte:

  1. Při pohybu v přírodě nosit vhodné oblečení - pevné boty, dlouhé kalhoty s gumou přes kotníkovou botu nebo nohavice zasunuté v ponožkách. Po hladkém materiálu klíšťata hůře vylezou a na světlém oblečení jsou lépe vidět.
  2. V případě potřeby použít repelent. K dispozici jsou repelenty s vysokým obsahem účinné látky DEET. Repelenty obsahující účinnou látku permethrin se aplikují pouze na oblečení, ne přímo na pokožku. Důležitou informaci může být, že Permethrin je toxický pro kočky.
  3. Je dobré nosit s sebou praktickou cestovní sadu na odstranění klíštěte nebo nějakou pomůcku.
  4. Vyhnout se pohybu v hustém nízkém porostu smíšených lesů.
  5. Svrchní oblečení svléknout před vstupem do domu a řádně ho vyklepat nebo raději vykartáčovat. Je možné ho také na minimálně 15 minut vložit do sušičky.
  6. Po návratu domů se důkladně prohlédnout a požádat jinou osobu aby prohlédla místa, kde to člověk nedokáže dobře udělat sám. 

Očkování: Vzhledem k vysokému výskytu infikovaných klíšťat na území ČR je očkování proti klíšťové encefalitidě doporučeno pro dospělé i děti, kteří žijí nebo cestují na území ČR.

 

Očkovací centra jsou uvedená zde: https://www.pozorkliste.cz/ockovaci-centra-vse

 

Zdravotní pojišťovny na očkování přispívají, jak ukazuje níže uvedená tabulka:

 


Zdroj: https://www.pozorkliste.cz/prispevky-pojistoven

 


Pro informaci - dobrá zpráva: Na rozdíl od klíšťové encefalitidy proti lymské borelióze zatím není možné nechat se očkovat. Avšak parazitologové z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR otestovali nadějnou látku, z níž by se mohla vyrábět vakcína proti lymské borelióze, nemoci způsobené bakteriemi rodu Borrelia a přenášené klíšťaty. Více informací zde 


 

Jak klíště odstranit?

 

Včasné a správné odstranění klíštěte je velice důležité pro snížení rizika přenosu infekce. Na přisáté klíště v žádném případě není vhodné používat oleje či masti, které ho přidusí.  Může totiž vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy. Nejbezpečnější způsob odstranění klíštěte je za pomoci speciální karty se zářezy nebo jiných pomůcek - klíště se vytáhne bez  rizika rozmáčknutí a vytlačení obsahu střev do rány. Místo zákusu poté vydesinfikujte běžným desinfekčním prostředkem.

 

 

Jestliže se nepodaří klíště vyndat i s kusadly, která zůstanou v kůži, není třeba propadat panice. Ze samotných kusadel již přenos infekce nehrozí. Tělo si s nimi poradí jako se zadřenou třískou, takže se vydrolí nebo vyhnisají. Ranku je třeba vydesinfikovat a sledovat, aby nedošlo k zanícení. Jestliže chcete klíště bezpečně zlikvidovat je bezpečnou variantou spláchnout ho do záchodu.

 

V případě, že člověka zajímá, zda klíště bylo infikováno, je potřeba ho vložit do igelitového sáčku a odeslat do laboratoře na vyšetření. Je však nutno počítat s tím, že takové služby jsou zpoplatněny. Použití desinfekce, mýdel či mastí nemá vliv na analýzu klíštěte.  

Předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky

 

Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek (do 13.00 hodin). V pondělí se jedná o výhled na zbytek týdne (úterý - neděle), ve čvrtek o upřesnění na rozšířený víkend (pátek - pondělí). Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem, a je-li infikováno, i pravděpodobnost nakažení klíštovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou. Toto riziko je vyjádřeno v deseti stupních doplněných doporučeními, jak se v předpovídané situaci chovat při návštěvě míst s předpokládaným výskytem klíšťat.

 

Aktuální předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky poskytuje Odbor klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu a je možné ji najít zde: 

 

 


OSVĚTOVÉ MATERIÁLY - LETÁČKY:

 

 

přehledné a zajímavé informace o rizicích, která klíšťata představují i způsobech jejich odstraňování obsahuje osvětový materiál Státního zdravotního ústavu "Nebezpečná klíšťata" - ke stažení ZDE (PDF, 1,75 MB)

 

 

důležité informace přístupné i dětem obsahuje osvětový materiál "Buď bez klíšťat" vydaný Evropskou centrálou infekčních nemocí (ECDC) - ke stažení ZDE (PDF, 340 kb)

 


 

V Praze 16.7.2020

 

Mgr. Markéta Lachytová, Ph.D.
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky HSHMP

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

 

Zdroje informací: