Ochranná opatření a Změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. 7. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 2. 7. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 5. do 31. 7. 2021

MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN 2. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-vstup-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-5-do-31-7-2021/

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28. 6. 2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6. 7. 2021

MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN 2. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-28-6-2021-kterym-se-stanovi-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-6-7-2021/

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN 2. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani/

Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností, s účinností od 9. 7. 2021

MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN 2. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichz-se-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021/