Ochranné a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: vstup na území ČR; seznam zemí-riziko covid-19; změna MO-maloobchod, služby, školy; změna MO-testovaní-zaměstnanci a klienti-sociální služby

  • na webu HSHMP zveřejněno 10. 9. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 11. 9. 2021

 MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN  10. 9. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-11-9-2021/

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 13. 9. 2021

 MZDR 20599/2020-117/MIN/KAN 

10. 9. 2021

https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-13-9-2021/

Změna mimořádného opatření ze dne 26. 8. 2021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol s účinností od 13. 9. 2021

MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN  10. 9. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-26-8-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-sluzeb-a-skol-s-ucinnosti-od-13-9-2021/

Změna mimořádného opatření ze dne 30. 8. 2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči, u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 13. 9. 2021

 MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN  10. 9. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30-8-2021-k-testovani-zamestnancu-a-klientu-v-dlouhodobe-peci-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-13-9-2021/