Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání /AKTUALIZACE K DATU: 9. 7. 2021/

  • na webu HSHMP aktualizováno 9. 7. 2021

 

Název mimořádného opatření číslo jednací datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN 8. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani/

Ochranné opatření – vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 9. do 31. 7. 2021

MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN 8. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-vstup-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-9-do-31-7-2021/
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 k doložení při cestě do ČR (formát pdf)  -------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 12. 7. 2021

MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN 9. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-12-7-2021/