Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky a Ochranné opatření – vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, obojí s účinností od 23. 8. 2021

HSHMP publikuje Ochranné opatření MZ ČR, týkající se omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání a

Ochranné opatření – vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23. 8. do 30. 9. 2021
 

 

  • na webu HSHMP zveřejněno 18. 8. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN 18. 8. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani/

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23. 8. do 30. 9. 2021

MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN

18. 8. 2021

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-vstup-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-23-8-do-30-9-2021/