Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, a Ochranné opatření – nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, obě s účinností od 1. 9. 2021

HSHMP publikuje Ochranné opatření, týkající se stanovení podmínek pro vstup na území ČR a Ochranné opatření - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, obě opatření s účinností od 1. 9. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 31. 8. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 1. 9. 2021

MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN 30. 8. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-1-9-2021/

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1. 9. 2021

MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN 30. 8. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-narizeni-vsem-provozovatelum-verejnych-mezinarodnich-letist-v-cr-s-ucinnosti-od-1-9-2021/