Ochranné opatření a Mimořádná opatření a Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 7. 6. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21. 6. 2021

MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-vystaveny-srbskou-republikou-s-ucinnosti-od-21-6-2021/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19, s účinností od 11. 6. 2021

MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-proti-covid-19-s-ucinnosti-od-11-6-2021/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání

MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 8. 6. 2021

MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání

MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-dovolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – ochrana dýchacích cest, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání

MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání

MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 5. 2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8. 6. 2021

MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN 7. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirode-s-ucinnosti-od-8-6-2021/