Očkování proti chřipce

S podzimním obdobím nadchází doba vhodná k očkování proti chřipce. Očkovací látka je určena dětem i dospělým, zejména osobám nad 65 let věku. Očkování zajišťují především praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost a očkovací centra. Očkovací látka pro osoby nad 65 let věku a osoby stigmatizované je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pacient nic nehradí, v posledních letech je vakcíny vždy dostatek. Očkování proti chřipce se provede:

 

 •  u pojištěnců nad 65 let věku
 •  u pojištěnců po splenektomii (odstranění sleziny)
 •  po transplantaci krvetvorných buněk
 •  u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým, farmakologicky řešeným onemocněním 
  •  srdce a cév,
  •  dýchacích cest, chronická onemocnění průdušek a plic, cystická fibróza
  •  ledvin, chronická onemocnění ledvin
  •  diabetes mellitus,
  •  poruchy imunity a krvetvorby
  •  pacienti léčení imunosupresivy, cytostatiky a zářením
  •  děti a mladiství (od 6 měsíců do 18 let), kteří jsou léčeni přípravky obsahujícími kyselinu acetylosalicylovou a tím by mohli být   ohroženi Reyeovým syndromem po infekci chřipkou
  •  u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

 

Ostatní pacienti (nestigmatizovaní, mladší 65 let) mají možnost nechat si očkovací látku aplikovat za úhradu. Očkovací látka v žádném případě nemůže vyvolat onemocnění chřipkou, jde o neživou vakcínu, která nemůže vyvolat onemocnění chřipkou. Ani u ostatních neživých očkovacích látek nelze po očkování onemocnět. Je všeobecně známo, že např. po očkování proti tetanu nelze onemocnět tetanem. Onemocnění chřipkou po očkování je častý argument osob, které nemají o očkování zájem a tímto nesmyslným tvrzením  zdůvodňují  proč se nenechají očkovat.


Sezóna  2015/2016 zaznamenala v Praze skoro 50 závažně probíhajících laboratorně potvrzených onemocnění chřipkou. Z toho počtu celkem 16 nemocných na onemocnění chřipkou zemřelo. Uvádí se, že v Česku každoročně  přibližně 2 000 osob zejména ve věku nad 65 let každoročně umírá na komplikace spojené s onemocněním chřipkou. Nejzávažnější a nejčastější komplikací je zápal plic.


Samozřejmě očkování může vyvolat u citlivých jedinců i reakci, nejčastější reakcí bývá místní reakce zčervenání, otok, bolest v místě vpichu, vzácně může dojít ke zvětšení lymfatických uzlin v blízkosti místa injekce. Z celkových reakcí je nejčastější  únava, bolesti hlavy, svalů či kloubů, pocení, třes, zvýšená teplota nebo gastrointestinální symptomy. Tyto příznaky mají obvykle přechodný charakter a většinou během dvou dnů samovolně vymizí.


Očkovací látku je možné podávat současně s jinými vakcínami, tyto však musí být aplikovány do odlišných míst.

Antigenní složení chřipkových vakcín je každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Pro období 2016/2017 obsahuje vakcína následující typy a subtypy kmenů: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – varianta, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – varianta, B/Brisbane/60/2008 – varianta. V porovnání s minulým rokem se mění dva ze tří kmenů, které vakcína proti chřipce obsahuje.


Očkování má nesporné výhody, prokázané mnoha zahraničními studiemi. Očkovací látka však chrání pouze proti onemocnění chřipkou, nechrání před nákazou dalšími respiračními viry, které se v zimním období vyskytují v populaci současně s chřipkou. Onemocnění chřipkou, vyvolané virem chřipky, od ostatních respiračních infekcí nelze rozlišit jinak než cíleným laboratorním vyšetřením. Efekt očkování není vždy 100%, zejména u starších očkovaných pacientů, ale očkování proti chřipce má prokázaný efekt v prevenci hospitalizací a až u 80% pacientů je efektivní i v prevenci úmrtí oslabených a starých osob. Mnohdy, ani  lékařské veřejnosti, nejsou známy studie prokazující vysoký efekt očkování. Očkování chrání diabetiky, bylo prokázáno snížení počtu hospitalizací pacientů s Diabetes mellitus u osob ve věku 18 – 64 let až o 72%. Výrazný efekt očkování přináší alergikům, u dětských pacientů snižuje akutní exacerbaci astmatu o 41%. Výrazně vyšší efekt očkování je udáván u pacientů s chronickým plicním onemocněním, kde je u očkovaných snížen počet exacerbací až o 75%. Žádnou jinou terapeutickou ani preventivní aktivitou nelze takového výsledku dosáhnout! Studiemi bylo prokázáno, že osoby chronicky nemocné srdečními a plicními chorobami mají až 435x vyšší riziko onemocnění chřipkou než ostatní populace. U pacientů s kardiovaskulárními chorobami očkování snižuje o 55% riziko vzniku mozkových příhod a až o 67% riziko infarktu myokardu. To vše jsou benefity, které žádný jiný způsob prevence ani léčby nemůže nabídnout.


Očkování chrání stejným způsobem i pacienty nad 65 let věku, kteří nejsou dispenzarizováni pro žádné chronické onemocnění.  U těchto osob očkování proti chřipce snižuje o 34% počet hospitalizací z důvodů chřipky a pneumonie.


Očkování by se neměla vyhýbat ani zdravá populace v produktivním věku. Očkování sníží až 78 % pracovních neschopností. Zřejmě to je jedním z důvodů proč v jiných státech Evropy a v USA je zájem o očkování proti chřipce výrazně vyšší než v Česku. U  pacientů nad  65  let věku, kteří nejsou dispenzarizováni očkování  snižuje o 34 % počet hospitalizací pro chřipku a pneumonii.

 

Je velká škoda, že se u nás nedaří prolomit naivní názory laiků a nedůvěru a bohužel i podceňování efektu očkování částí odbornou veřejností. 

 
Více informací o aktuální chřipkové sezóně naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu (např. www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-chripce-4) a Ministerstva zdravotnictví ČR (např. www.mzcr.cz/dokumenty/hlavni-hygienicka-crje-vhodna-doba-na-ockovani%C2%A0proti-chripce_12877_1.html).
 

 

V Praze dne 4. 11. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru

 


 

Přílohy