Od začátku roku v Praze spalničkami onemocnělo 94 osob

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, zveřejňuje aktuální data o stavu onemocnění spalničkami, která jsou platná ke dni 5. 10. 2018:
 

► v období od začátku ledna letošního roku do dnešního dne, tj. 5. října  2018, HSHMP eviduje na území hlavního města Prahy 94 hlášených případů onemocnění spalničkami
 
► 3 nové případy byly hlášeny v průběhu 38. -  40. kalendářního týdne roku 2018
 
► ve 31 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let
 
► v 63 případech o dospělé

 ► 22 dětí proti spalničkám očkováno nebylo (z toho 6 dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 16 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších 7 dětí bylo očkováno na Ukrajině a u 2 dětí (cizinců) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace
 
► z  prozatím nemocných dospělých 6 lidí ve věku jednačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkování jen jednou dávkou očkovací látky; 51 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví; kompletní očkování dvěma dávkami očkovací látky doložilo 6 osob.
 
Veškeré další související informace o onemocnění spalničkami a opatřeních přijímaných ze strany HSHMP jsou publikovány na internetových stránkách pražské hygieny v následujících tiskových zprávách:
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 4. 5. 2018
"Pražští hygienici kvůli spalničkám vyhlásili mimořádné očkování u zaměstnanců urgentních příjmů pražských nemocnic"

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 2. 5. 2018
"Pražská hygiena aktivně řeší výskyt spalniček v metropoli"
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 11. 4. 2018
"Stav zvýšeného výskytu spalniček v Praze zatím pokračuje"
 
Tisková zpráva HSHMP o výskytu onemocnění spalničkami v Praze z 2. 3. 2018
"V Praze se vyskytl zvýšený počet spalniček"
 
A dále potom v pravidelných týdenních tiskových zprávách, které jsou dostupné taktéž na webu HSHMP - www.hygpraha.cz 
 
Informace o charakteru onemocnění spalničkami a významu očkování proti spalničkám obsahují tři osvětové materiály zpracované Státním zdravotniím ústavem (SZÚ):
 
osvětový materiál SZÚ - Spalničky jsou závažné onemocnění (PDF, 627 kB)
 
osvětový materiál SZÚ - Spalničky - základní fakta o onemocnění (PDF, 76 kB)
 
osvětový materiál SZÚ - překlad letáku Světové zdravotnické organizace k očkování proti spalničkám  /WHO/ (PDF, 143 kB)
 
HSHMP  v dané záležitosti postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy. Zejména se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a  vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
 
 V Praze 5. 10. 2018
 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel