Orientační výsledky neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2-data za 25. kalendářní týden roku 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje tabulku obsahující orientační sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 - orientační data za 25. kalendářní týden roku 2021 a týdny předchozí. 

 

 

V Praze 28. 6. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy