Orientační výsledky neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2-orientační data ze dne 20. 4. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje tabulku obsahující orientační sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 - orientační data ze dne 20.  4. 2021.

 

Aktuální informace o antigenním testování žáků a zaměstnanců škol  hl. m. Praha _výstup z CFA  -
orientační data ze dne  20.  4. 2021 v 10,00 hod.

 

 

Z testování ze dne 15. 4. (čtvrtek), kdy bylo antigenem testovaných 18 pozitivních žákůk dnešnímu dni doposud potvrzeno PCR 6 x.

 

V Praze 20. 4. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy