ORIENTAČNÍ VÝSLEDKY neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2-orientační data ze dne 23. 4. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje tabulku obsahující orientační sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 - orientační data ze dne 23.  4. 2021.

 

Aktuální informace o antigenním testování žáků a zaměstnanců škol  hl. m. Praha _výstup z CFA  -
ORIENTAČNÍ DATA ze dne  23.  4. 2021 v 10,00 hod.

 

 

Z preventivního antigenního testování ve školách na území hl. m. Prahy ze dne 19. 4. (pondělí), kdy bylo zjištěno 22 pozitivních žáků a 6 zaměstnanců škol – k dnešnímu dni máme potvrzenou pozitivitu PCR testem: 6x u žáků a 1x u zaměstnance.

 

V Praze 23. 4. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy