Orientační výsledky neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2-orientační data ze dne 16.  4. 2021.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje tabulku obsahující orientační sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 - orientační data ze dne 16.  4. 2021.

 


 

Aktuální informace o antigenním testování žáků a zaměstnanců škol  hl. m. Praha _výstup z CFA  - orientační data ze dne  16.  4. 2021 v 9,00 hod.

 

 

V Praze 16. 4. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy