Počet covid-19 pozitivních osob v Praze se v přepočtu na 100 000 obyvatel opět zvýšil: z 21 na rovných 30; pražská hygiena apeluje na veřejnost, aby dodržovala preventivní opatření a zvážila očkování

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze  pokračovalo zvyšování počtu nově covid-19 pozitivně testovaných lidí v přepočtu na 100 000 obyvatel.  Celkově je zatím nadále možné epidemiologickou situaci v Praze hodnotit jako za relativně přijatelnou, znepokojující je však postupně se týdenně zrychlující tempo nárůstu počtu nových případů. Jestliže 30. června šlo průměrně o 21 nově nemocných na 100 000 obyvatel, 7. července 2021 šlo již o 30 nových případů na 100 000 obyvatel. Počty nových případů přestaly v Praze klesat zhruba v polovině 24. kalendářního týdne a od té doby stoupají, přičemž tempo nárůstu se stále zrychluje. Mezi regiony ČR Praha je aktuálně krajem s nejvyšším výskytem covidu-19.

 

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 35 dnů  přehled k datu 6. 7. 2021, 24:00 h

 

 

26. 5. – 1. 6. 2021

313 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

2. – 8. 6. 2021

305 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

9. – 15. 6. 2021

161 onemocnění

incidence 12/100 000 obyvatel

16. – 22.6. 2021

230 onemocnění

incidence 17/100 000 obyvatel

23. - 29. 6. 2021

281 onemocnění

incidence 21/100 000 obyvatel

30. 6. - 6. 7. 2021 399 onemocnění  incidence 30/100 000 obyvatel

 

Bohužel počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze dále stoupá:

za středu 7. 7. 2021 bylo v Praze zaznamenáno 98 nově covid-19 pozitivních osob.

 

 

Nejzatíženější věkové skupiny: stále mladí lidé od 16 do 29 let, přibyla však věková skupina dětí 12 - 15 let

 

Nejvyšší výskyt covidu-19 v Praze nadále převládá u věkových skupin mladých lidí: ve skupině 16 - 19 let se aktuální výskyt v přepočtu na 100 000 obyvatel pohybuje již na úrovni 164,9. U skupiny 20 - 29 let je výskyt  98,3 na 100 000 obyvatel. Nově se do zatížených věkových skupin řadí děti od 12 do 15 let, kdy úroveň nemocnosti na 100 000 obyvatel v této věkové skupině dosahuje 41,7 - mezitýdenně se incidence zvýšila o 162 %. 

 

Nárůst v mladších věkových skupinách je způsoben zejména aktivitami těchto osob, jakými jsou například časté setkávání při sportování či zábavě. Svoji roli sehrává rovněž zatím nízká proočkovanost v předmětných věkových skupinách. S předpokladem postupné vyšší proočkovanosti se, zatím teoreticky, dá očekávat stabilizace výskytu v těchto věkových skupinách. 

 

HSHMP aktuálně disponuje určitými poznatky z praxe, že v některých klubech v Praze nejsou dodržována příslušná nařízená protiepidemická opatření, kdy dochází ke těsnému shlukování lidí a dokonce lidé na těchto zábavách tančí přesto, že jde o aktivitu epidemiologicky výrazně rizikovou. Existuje zde nebezpečí šíření viru mezi převážně mladými lidmi, kteří natěsnáni na sebe nemají respirátor a nejsou ani vakcinováni.

 

HSHMP apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP adresuje i dalším věkovým skupinám občanů v Praze.

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy (týdenní změna v %)

 

0 - 2 11,3 (- 44 %)
3 - 5 13,6 (20 %)
6 - 11 24,7 (133 %)
12 - 15 41,7 (162%)
16 - 19 164,9 (135 %)
20 - 29 98,3 (19 %)
30 - 49  29,3 (2 %)
50 - 64 15,2 (100 %)
65+ 4,3 (54 %)

 

Z prováděných epidemiologických šetření s nemocnými prozatím nevyplývá společný jmenovatel zdroje nákazy. Převládají rodinné výskyty, nicméně zdroj nákazy pro prvního člena rodiny mnohdy nelze objasnit.

 

 

Stěžejní pro udržení onemocnění pod kontrolou je zodpovědný přístup každého jednotlivce

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost dodržovala v rámci mezilidských kontaktů,  s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, vzájemných odstupů ve vzdálenosti alespoň dvou metrů a a častého mytí nebo dezinfekce rukou. Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. U dosud neočkovaných lidí je rovněž důležité pravidelné testování. Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu se zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR.

 

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je dále vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

 

  

 

Výskyt mutací covid-19 v Praze

 

HSHMP v Praze průběžně registruje výskyt nových mutací covidu-19. Podíl těchto mutací na celkovém výskytu onemocnění postupně stoupá. V červnu byla potvrzena mutace ve 13 případech, převážně se jednalo o variantu Delta, podezření na tuto variantu bylo hlášeno v dalších 34 případech onemocnění. Přitom tato varianta je dle současných poznatků až o 60 % nakažlivější než nyní v ČR převažující mutace Alpha.

 

Další vývoj?

 

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k postupující proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry pod kontrolou i nadále, ale velmi pravděpodobně nebude počet hlášených onemocnění výrazně klesat.

 

Přesto zůstává zodpovědné chování každého jednotlivce a zvážení nechat se očkovat na prvním místě žebříčku preventivních opatření.

 

8. 7. 2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy