Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel za poslední týden vzrostl

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze vzrostl počet nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel o 25%.  Za poslední týden pražští hygienici registrují 36 pozitivně testovaných  osob na 100 000 obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 479 nově pozitivně testovaných. Tento jev souvisí s nástupem dětí do škol a návratem dospělé populace do zaměstnání.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 7. 9. 2021, 24:00 h

 

28. 7. - 3. 8. 2021 272 onemocnění incidence 20/100 000 obyvatel
4. 8. - 10. 8. 2021 335 onemocnění incidence 25/100 000 obyvatel
11. 8. - 17. 8. 2021 377 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
18. 8. - 24. 8. 2021 377 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
25. 8. - 31. 8. 2021 372 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
1. 9. - 7. 9. 2021 479 onemocnění incidence 36/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věková skupina: 16 - 19 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou se stali mladí lidé od 16 do 19 let, kde se počet pozitivně testovaných na 100 000 obyvatel mezitýdenně zdvojnásobil (aktuálně 77,6/100 000) Podobný počet pozitivních nalézáme ve věkových skupinách 6 - 12 a 12 - 15. Vzrůst počtu pozitivně testovaných pozorujeme ve všech věkových skupinách, dokonce i ve skupině 65+.

 

HSHMP nadále apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP nadále adresuje i všem věkovým skupinám občanů v Praze. 

 

Důležité je i striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR, HSHMP nadále provádí namátkové kontroly dodržování těchto návratových opatření.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 15,8
3 - 5 6,8
6 - 11 22,6
12 - 15 77,4
16 - 19 77,6
20 - 29 59,1
30 - 49  36,3
50 - 64 29,0
65+ 15,4

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce je rozhodující pro udržení onemocnění pod kontrolou.

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost stále dodržovala v rámci mezilidských kontaktů, s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, dodržování vzájemných odstupů a častého mytí nebo dezinfekce rukou. 

 

Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. 

 

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k dosažené míře proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry pod kontrolou i nadále a nedojde k zahlcení nemocnic, ale velmi pravděpodobně bude počet hlášených onemocnění v nejbližších dnech/týdnech poněkud stoupat.

 

Zodpovědné chování každého jednotlivce zůstává na prvním místě žebříčku preventivních opatření.

K zodpovědnému chování patří i ochota podstoupit očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 9. 9. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy