Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze se v přepočtu na 100 000 obyvatel mírně zvýšil

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze došlo k mírnému zvýšení počtu nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel.  Za poslední týden pražští hygienici registrují vzestup o 42 pozitivně testovaných. HSHMP považuje epidemiologickou situaci v Praze za relativně uspokojivou, avšak časté setkávání osob během školních prázdnin a dovolených dále vyžaduje s ohledem na další vývoj vysokou míru obezřetnosti. 

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 17. 8. 2021, 24:00 h

 

7. 7. - 13. 7. 2021 567 onemocnění  incidence 42/100 000 obyvatel
14. 7. - 20.7. 2021 544 onemocnění incidence 41/100 000 obyvatel
21. 7. - 27. 7. 2021 365 onemocnění incidence 27/100 000 obyvatel
28. 7. - 3. 8. 2021 272 onemocnění incidence 20/100 000 obyvatel
4. 8. - 10. 8. 2021 335 onemocnění incidence 25/100 000 obyvatel
11. 8. - 17. 8. 2021 377 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věkové skupiny: 12 - 29 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou jsou aktuálně děti a mladí lidé od 12 do 29 let. Ve věkové skupině 20 - 29 let je výskyt 70,2 na 100 000 obyvatel, u skupiny 16 - 19 let je výskyt 63,0 na 100 000 obyvatel, ve věkové skupině 12 - 15 let je výskyt 57,5 na 100 000 obyvatel. K mírnému poklesu počtu nově infikovaných došlo v uplynulém týdnu ve věkových skupinách 12 - 15 a 50 - 64, v ostatních věkových skupinách pozorujeme mírný vzestup, v nejnižší věkové skupině 0 - 2 roky je vzestup zřetelnější.

 

Nízký výskyt se i nadále drží v nejstarších věkových skupinách 65+, pokračování tohoto trendu je zřejmě podložené proočkovaností v této věkové skupině.

 

HSHMP dále pokračuje v průběžných cílených kontrolách klubů a podobných zařízení a apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP nadále adresuje i všem věkovým skupinám občanů v Praze.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 15,8
3 - 5 22,6
6 - 11 41,2
12 - 15 57,5
16 - 19 63,0
20 - 29 70,2
30 - 49  28,2
50 - 64 11,2
65+ 8,3

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce je rozhodující pro udržení onemocnění pod kontrolou.

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost stále dodržovala v rámci mezilidských kontaktů, s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, dodržování vzájemných odstupů a častého mytí nebo dezinfekce rukou. 

 

Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. 

Stejně důležité je i striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR.

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k postupující proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry pod kontrolou i nadále, ale velmi pravděpodobně nebude počet hlášených onemocnění výrazně klesat.

 

Zodpovědné chování každého jednotlivce zůstává na prvním místě žebříčku preventivních opatření.

K zodpovědnému chování patří i ochota podstoupit očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 19. 8. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy