Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel v posledním týdnu vzrostl o třetinu

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze počet nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel vzrostl zhruba o třetinu oproti týdnu předešlému.  Za poslední týden pražští hygienici registrují 69 pozitivně testovaných  osob na 100 000 obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 919 nově pozitivně testovaných.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 6. 10. 2021, 0:29 h

 

25. 8. - 31. 8. 2021 372 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
1. 9. - 7. 9. 2021 479 onemocnění incidence 36/100 000 obyvatel
8. 9. - 14. 9. 2021 532 onemocnění incidence 40/100 000 obyvatel
15. 9. - 21. 9. 2021 661 onemocnění incidence 50/100 000 obyvatel
22. 9. - 28. 9. 2021 665 onemocnění incidence 50/100 000 obyvatel
29. 9. - 5. 10. 2021 919 onemocnění incidence 69/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věková skupina: 6 - 11 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou zůstávají děti od 6 do 11 let, kde počet pozitivně testovaných je aktuálně 197,8/100 000 dětí této věkové kategorie, v těsném závěsu jsou 12 - 15 letí.  Zároveň ovšem pozorujeme vzrůst počtu pozitivních případů ve všech věkových kategoriích vyjma 20 - 29 letých, kde jedině zaznamenán pokles o 10 % oproti minulému týdnu. Ve skupině 50 - 64 je výskyt oproti minulému týdnu dvojnásobný. Tato situace koresponduje s návratem Pražanů do zaměstnání a do škol, s četnějšími společenskými kontakty při realizaci zájmových aktivit i v rámci setkávání širších rodin. 

 

HSHMP nadále apeluje na děti, mládež i dospělé osoby, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů školních, pracovních i volnočasových se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v kulturních zařízeních, v restauracích i dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

Na tomto odkazu jsou i pokyny ohledně bezpečného chování ve volebních místnostech během parlamentních voleb.

 

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 31,6
3 - 5 27,1
6 - 11 197,8
12 - 15 190,5
16 - 19 126,1
20 - 29 60,6
30 - 49  63,6
50 - 64 47,7
65+ 38,3

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce je rozhodující pro udržení onemocnění pod kontrolou.

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost stále dodržovala v rámci mezilidských kontaktů, s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření zejména adekvátní ochranu dýchacích cest, dodržování vzájemných odstupů a častého mytí nebo dezinfekce rukou.  V rámci účinné prevence je vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

 

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

Zodpovědné chování každého jednotlivce zůstává na prvním místě a je nejdůležitějším preventivním opatřením.

K zodpovědnému chování patří i ochota podstoupit očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 6. 10. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy