Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel vzrostl oproti minulému týdnu o víc než 60%

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze počet nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel významně vzrostl.  Za poslední týden pražští hygienici registrují 133 pozitivně testovaných  osob na 100 000 obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 1 771 nově pozitivně testovaných.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 20. 10. 2021, 0:33 h

 

8. 9. - 14. 9. 2021 532 onemocnění incidence 40/100 000 obyvatel
15. 9. - 21. 9. 2021 661 onemocnění incidence 50/100 000 obyvatel
22. 9. - 28. 9. 2021 665 onemocnění incidence 50/100 000 obyvatel
29. 9. - 5. 10. 2021 919 onemocnění incidence 69/100 000 obyvatel
6. 10. - 12. 10. 2021 1065 onemocnění incidence 80/100 000 obyvatel
13.10. - 19.10.2021 1771 onemocnění incidence 133/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věková skupina: 12 - 15 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou jsou děti od 12 do 15 let, kde se počet pozitivně testovaných více než zdvojnásobil, aktuálně je to 379,0/100 000 dětí této věkové kategorie, v těsném závěsu následuje skupina 6 - 11 letých (352,0/100 000). I ve všech ostatních věkových kategoriích je zaznamenán oproti minulému týdnu vzestup počtu pozitivních. Tyto hodnoty, stejně jako v dalších krajích ČR, odpovídají aktuální epidemiologické situaci. Pozitivní je, že vzestup počtu pozitivních osob v kategorii 65+ je relativně nízký, zřejmě díky proočkovanosti.

 

HSHMP nadále apeluje na děti, mládež i dospělé osoby, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů školních, pracovních i volnočasových se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v kulturních zařízeních, v restauracích i dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 52,0
3 - 5 117,6
6 - 11 352,0
12 - 15 379,0
16 - 19 244,9
20 - 29 113,8
30 - 49  137,5
50 - 64 87,0
65+ 50,2

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce je rozhodující pro zamezení dalšího rozvoje epidemie.

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost stále dodržovala v rámci mezilidských kontaktů, s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření zejména adekvátní ochranu dýchacích cest, dodržování vzájemných odstupů a častého mytí nebo dezinfekce rukou.  

V rámci účinné prevence je vhodné, aby lidé omezili zbytné kontakty a vyhýbali se místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

 

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

Zodpovědné chování každého jednotlivce zůstává na prvním místě a je nejdůležitějším preventivním opatřením.

K zodpovědnému chování patří i ochota podstoupit očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 20. 10. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy