Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel za poslední týden opět poněkud vzrostl

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze vzrostl počet nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel o 11%.  Za poslední týden pražští hygienici registrují 40 pozitivně testovaných  osob na 100 000 obyvatel, celkově za poslední týden přibylo v metropoli 532 nově pozitivně testovaných. Tento jev souvisí s nástupem dětí do škol a návratem dospělé populace do zaměstnání.

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 14. 9. 2021, 24:00 h

 

4. 8. - 10. 8. 2021 335 onemocnění incidence 25/100 000 obyvatel
11. 8. - 17. 8. 2021 377 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
18. 8. - 24. 8. 2021 377 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
25. 8. - 31. 8. 2021 372 onemocnění incidence 28/100 000 obyvatel
1. 9. - 7. 9. 2021 479 onemocnění incidence 36/100 000 obyvatel
8. 9. - 14. 9. 2021 532 onemocnění incidence 40/100 000 obyvatel


Nejzatíženější věkové skupiny: 6 - 15 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou se staly děti od 12 do 15 let, kde se počet pozitivně testovaných na 100 000 obyvatel přiblížil počtu 100 na 100 000 (aktuálně 99,2/100 000 dětí v kategorii 12 - 15 let), podobný nárůst na hodnotu 94,2/100 000 pozorujeme ve věkové kategorii 6 - 11 let. Vzrůst počtu pozitivních případů v těchto věkových kategoriích odpovídá vzrůstu kontaktů mezi dětmi v souvislosti se zahájením školní docházky po letních prázdninách. Pokles oproti minulému týdnu zaznamenáváme ve věkové skupině 16 - 19 let. V ostatních věkových skupinách vyjma nejmladších dětí 0 - 2 let pozorujeme stagnaci či mírný vzrůst hodnot.

 

HSHMP nadále apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP nadále adresuje všem občanům Prahy. 

 

Důležité je i striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR, HSHMP nadále provádí namátkové kontroly dodržování těchto návratových opatření.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy 

 

0 - 2 13,6
3 - 5 29,4
6 - 11 94,2
12 - 15 99,2
16 - 19 41,2
20 - 29 47,3
30 - 49  40,9
50 - 64 25,9
65+ 21,7

 

Zodpovědný přístup každého jednotlivce je rozhodující pro udržení onemocnění pod kontrolou.

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost stále dodržovala v rámci mezilidských kontaktů, s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření zejména adekvátní ochranu dýchacích cest, dodržování vzájemných odstupů a častého mytí nebo dezinfekce rukou. 

 

Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. 

 

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k dosažené míře proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry pod kontrolou i nadále a nedojde k zahlcení nemocnic, ale velmi pravděpodobně bude počet hlášených onemocnění v nejbližších dnech/týdnech dále poněkud stoupat.

 

Zodpovědné chování každého jednotlivce zůstává na prvním místě žebříčku preventivních opatření.

K zodpovědnému chování patří i ochota podstoupit očkování, pokud není kontraindikováno.


V Praze 16. 9. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy