Pravidla pro příjezdy do ČR ze zahraničí od 9. července 2021 /AKTUALIZACE K DATU: 9. 7. 2021/

  • poslední aktualizace: 9. 7. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost, že ode dne 21.  června  2021 platí nová pravidla pro příjezdy do České republiky ze zahraničí. Celistvě problematiku upravuje příslušné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21. června  2021 do odvolání a Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

 

 


 


 

1. Aktuality a důležitá upozornění


2. Vstup na území České republiky

Dochází k postupnému obnovování činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Na základě vývoje epidemiologické situace budou postupně uvolňovány možnosti vstupu cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Podrobnější informace týkající se pobytu cizinců ze třetích zemí naleznete na stránce Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR.

  

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 9. července 2021)
- občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou
- občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+

 

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 9. července 2021)
- občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
- občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+

 


OSNOVA POSTUPU Z POHLEDU HSHMP


1/ Lidé přijíždějící do ČR ze zahraničí jsou povinni vyplnit tzv. PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ on-line dostupný na internetové adrese https://plf.uzis.cz/ .

 

2/ Poté se řídit nastavenými pravidly v aktuálně platném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

 

HSHMP: e-mail určený pro problematiku výsledků testů po příjezdu ze zahraničí:

covid-hc@hygpraha.cz 
Název mimořádného opatření číslo jednací datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN 8. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani/

Ochranné opatření – vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 9. do 31. 7. 2021

MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN 8. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-vstup-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-9-do-31-7-2021/
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 k doložení při cestě do ČR (formát pdf)  -------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 12. 7. 2021

MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN 9. 7. 2021 https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-12-7-2021/

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ:

  • Ministerstvo zdravotnictví

Internetová prezentace:

Seznam zemí podle míry rizika nákazy - web koronavirus.mzcr.cz 

Informační linka 1221 ke koronaviru 

 

provozní doba: 

Dovoláte se denně od 8 do 19 hodin.

  • Ministerstvo vnitra
Informace Ministerstva vnitra pro tuzemské občany a pro cizince na území ČR
Telefonická informační linka 
poskytuje informace v češtině i v angličtině a je dostupná
od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 a v pátek od 8 do 12 hodin
na čísle: +420 974 801 801 
E-mailová adresa pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz
  • Ministerstvo zahraničních věcí
Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí pro cestování do jednotlivých států světa
Mapa cestovatele – podmínky vycestování do zahraničí

Informační linka pro cestování občanů České republiky do zahraničí 
je v dostupná od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin
na čísle: +420 224 183 200


Podrobnější informace k některým výjimkám:

 

► Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané ČR, rezidenti v ČR a EU+

(pdf, 737 kB)

(platná od 9. července 2021, aktualizováno k 12. červenci 2021)
 

► Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané třetí země nerezidentní v ČR nebo EU+

(pdf, 710 kB)

(platná od 9. července 2021, aktualizováno k 12. červenci 2021)


 

V Praze 9.  7. 2021

 

HSHMP