Pravidla pro přírodní-umělá koupaliště a sauny

Hygienická stanice  hlavního města Prahy informuje, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 20581/2020-5/MIN/KA ze dne 2. června 2020 s účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření platí následující pravidla:

 


 

 


 

Přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

   

 • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,

   

 • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,

   

 • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

   

 • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,

   

   

 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

   

 • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,

   

 • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,

   

 • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,

   

 • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,

   

 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,

   

 • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti a blízkých osob.

 


 
Sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 • sauna je nastavena na min. 70 °C,
 • parní sauny nejsou provozovány,
 • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten,
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

   

V Praze 9.6.2020

Ing. Eva Moravcová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální