Pražská hygiena informuje: hlavní město Praha bojuje proti AIDS, připojilo se k mezinárodní iniciativě Fast-Track Cities

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v české metropoli, informuje širokou veřejnost, že se dnes hlavní město Praha připojilo k světovým metropolím aktivně přistupujícím k boji proti epidemii HIV/AIDS. Příslušné memorandum deklarující přistoupení Prahy k iniciativě  Fast-Track Cities dnes podepsal primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib a pražská radní pro zdravotnictví a sociální politiku Mgr. Milena Johnová.  Spolupracující města se zavazují k cílům 90-90-90, tedy, aby alespoň 90 % osob žijících s HIV o svém HIV statusu vědělo, alespoň 90 % HIV pozitivních osob bylo léčeno antiretrovirovými léky a alespoň 90 % osob žijících s HIV mělo díky pravidelnému užívání léků a sledování potlačenou tzv. virovou nálož. Před samotným dnešním podpisem memoranda schválily přistoupení Prahy k dané iniciativě také příslušné orgány hlavního města: 4. listopadu usnesením číslo 2323 nejprve Rada hlavního města Prahy a finálně 14. listopadu usnesením číslo 11/40 Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

 

 

„Praha dneškem otevřeně říká, že chce proti AIDS účinně bojovat. Včasná léčba snižuje infekčnost pacienta a riziko přenosu HIV infekce v populaci. V České republice přibývá úspěšně léčených pacientů, ale stále přetrvávají některé mýty bránící především snižování výskytu nákazy, která se naopak zvyšuje. Například neplatí, že HIV infekce se přenáší výhradně při sexu muže s mužem, bohužel roste počet heterosexuálně přenesených infekcí a také to je potřeba řešit,“ řekla radní pro zdravotnictví Milena Johnová.

 


FOTO č. 1: za hlavní město Prahu memorandum o přistoupení k iniciativě Fast-Track Cities podepsali primátor MUDr. Zdeněk Hřib (druhý zprava) a radní pro zdravotnictví a sociální politiku Mgr. Milena Johnová (první zleva)

 

Zdroj: HMP - MHMP


 

Připojení Prahy k mezinárodní iniciativě Fast-Track Cities potenciálně zpřístupní i specifické finanční zdroje pro nestátní neziskové organizace a další organizace působící na území Prahy v boji s HIV a dalšími infekčními nemocemi, jako jsou TBC a chronická hepatitida B a C. Usnadní také spolupráci se zahraničními regionálními lídry, kteří místním odborníkům na základě vytvořeného partnerství s ostatními městy předají své know-how.

 


 

O tématech spojených s problematikou HIV/AIDS často publikuje také HSHMP, naposledy to byl například příspěvek k Evropskému týdnu testování na HIV a hepatitidy a článek ke Světovému dni boje proti AIDS:

 

Preventivní akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky také v Praze: 22. – 29. listopadu 2019

 

► Pražští hygienici se připojují ke Světovému dni boje proti AIDS

 


 

„Jsem rád, že se Praha připojí v boji proti AIDS po bok dalších světových metropolí. Díky iniciativě Fast-Track Cities můžeme říct: společně jsme silnější, společně jsme hlasitější, společně můžeme změnit svět. Zdraví našich občanů je pro nás prioritou a nesmíme ho podceňovat,“ komentoval podpis primátor Zdeněk Hřib.

 

Praha plánuje přijmout soubor opatření zajišťujících zejména trvalý přístup ke kvalitnímu testování, eliminaci stigmatizace a diskriminace spojené s HIV a dalšími infekcemi, úzkou spolupráci s odborníky, ohroženými skupinami i s orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotnickými zařízeními a policií. Umožní to zacílit omezené finanční a lidské zdroje k efektivním a vyzkoušeným aktivitám k cílenému potlačení infekce HIV. S tím souvisí likvidace strachu z testování HIV a také omezení stigmatizace a diskriminace HIV pozitivních občanů. Přistoupení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities je závazkem pravidelně sledovat a hodnotit průběh a výsledky jednotlivých opatření, poskytovat údaje a každoročně partnery informovat.

 


FOTO č.2 : při příležitosti podpisu memoranda o přistoupení Prahy k mezinárodní iniciativě Fast-Track Cities byla dnes před Rezidencí primátora na Mariánském náměstí v Praze přistavena sanitka sloužící pro mobilní testování na HIV v ulicích Prahy, pražský primátor Zdeněk Hřib využil příležitost a osobně dnes test na HIV podstoupil

 

Zdroj: HMP - MHMP


 

OSN stanovila v boji proti HIV/AIDS cíle 90-90-90, kterých se bude snažit dosáhnout také Praha. Závazek znamená, že alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací), alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný) a alespoň 90 % osob žijících s HIV bude díky pravidelnému užívání léků a sledování mít potlačenou tzv. virovou nálož (množství kopií viru HIV v krvi) na laboratorně nedetekovatelnou úroveň, což v praxi zabraňuje přenosu infekce HIV z infikované osoby na HIV negativní osobu (cíl léčebný a preventivní).

 

Výskyt infekce HIV hodnocený počtem nově diagnostikovaných případů infekce HIV v jednotlivých letech má v České republice vzestupný trend s výrazným nárůstem počtu nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob od roku 2012. Patrný je zejména v hlavním městě Praze, kde se epidemie HIV asymetricky koncentruje. Od začátku sledování v roce 1985 do konce roku 2018 bylo v ČR diagnostikováno 3 368 HIV pozitivních pacientů, z toho na území Prahy 1651 pacientů, tedy polovina. Dominantním způsobem přenosu této infekce je v ČR sexuální styk, majoritně sexuální styk mužů majících styk s mužem, ale v ČR přibývá také podílu heterosexuálně přenesených infekcí.

 

V Praze 5. 12. 2019

S využitím materiálů HMP - MHMP zpracoval

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP