Pražská hygiena vydala další nařízení týkající se chodu VŠ, zákazu návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory či nošení roušek na venkovních akcích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, musí reagovat na zařazení hlavního města do červeného stupně tzv.  Semaforu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v souvislosti s dalším zhoršováním epidemiologické situace onemocnění covid-19:

 

HSHMP dnes vydává tři další mimořádná opatření, která spočívají v omezení výuky na pražských vysokých školách, zákazu návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních a také v pobytových sociálních zařízeních pro seniory. Dále pak v povinnosti ochrany dýchacích cest na venkovních hromadných akcích.

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Snahou HSHMP je ochránit rizikové skupiny ohrožených pacientů v nemocnicích a křehkých seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a zamezit dalšímu šíření onemocnění do regionů ČR.

 

"Jsme si vědomi, že dané opatření může seniorům způsobit určité starosti z dočasného omezení sociálních kontaktů, proto zatím opatření plánujeme časově omezit dobou maximálně jednoho měsíce, aby sociální omezení bylo co nejkratší. Jakmile se epidemiologická situace zlepší, je možné uvažovat o zmírnění opatření," říká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka HSHMP.

 

V Praze 18.9.2020

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy