Pražská hygienická stanice prověřuje okolnosti letu olympijské výpravy do Tokia

Na základě pověření Ministerstva zdravotnictví se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zabývá okolnostmi letecké přepravy členů olympijského týmu do dění her v japonském Tokiu, kde po příletu do cílové destinace bylo postupně několik členů výpravy pozitivně testováno na onemocnění covid-19. V uvedené záležitosti je HSHMP v úzkém kontaktu s Českým olympijským výborem (ČOV), který poskytuje potřebnou součinnost a spolupráci.

 

    

 

HSHMP aktuálně sbírá potřebné podklady související s předmětnou cestou. Jedná se o detailní zjištění podmínek přepravy, za kterých letecký transport probíhal. Pražskou hygienickou stanici dále bude zajímat, zda došlo k dodržení podmínek transportu stanovených samotným ČOV.

 

HSHMP současně analyzuje informace o testech provedených před zahájením cesty. Prověří se rovněž možný kontakt posádky letadla s cestujícími.

 

Pro konkrétnější představu o průběhu šetření lze například uvést, že se hygienici zajímají o základní identifikační údaje, požadavky MOV a ČOV na sportovce i doprovodný tým. Dále se ověřují provedená vyšetření, typy testů, zasedací pořádek v letadle, zdravotní stav cestujících v době letu či proběhlá vakcinace.

 

Souhrnně lze konstatovat, že nyní probíhá monitoring a sběr důležitých informací, které následně bude nutné detailně analyzovat. Získané detaily orgán ochrany veřejného zdraví potřebuje k ověření, zda před odletem došlo k naplnění všech požadavků.

 

Dále podklady slouží k odhadnutí míry možného rizika nákazy pro sportovce. Pakliže bude k dispozici kompletní vyhodnocení výsledků vyšetření, lze se případně pokusit odhalit eventuální zdroj nákazy. Bez kompletní genotypizace jednotlivých pozitivních záchytů viru v Japonsku však tzv. pacienta „0“ nepůjde určit. Tato informace bude ovlivněna vzdáleností.  Ostatní podklady má ČOV k dispozici a postupně je HSHMP předává.

 

HSHMP chápe enormní zájem hromadných sdělovacích prostředků o danou záležitost, nicméně v zájmu nestranného a objektivního zjištění nutných záležitostí a potřeby učinění kvalifikovaných závěrů nebude médiím v dané záležitosti poskytovat žádné další informace.

 

Šetření si nutně vyžádá určitý čas, je třeba pracovat s konkrétními fakty, aby bylo možné učinit příslušné závěry

 

V Praze 23. 7. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy