Pražské domovy pro seniory dokončují první kolo očkování

V Praze se podle informací Magistrátu hl. m. Prahy blíží k závěru první etapa očkování lidí v pražských domovech pro seniory. Více informaci obsahuje příslušná tisková zpráva, kterou Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje na svých internetových stránkách:

 


Ve středu ráno dorazí vakcíny proti onemocnění COVID-19 do posledních dvou pražských domovů pro seniory, které projevily zájem o očkování svých klientů a personálu až v tomto týdnu. Tímto bude v zásadě dokončeno první kolo očkování v těchto pobytových zařízeních.

 


 

Důvodem absolutní prioritizace očkování v domovech pro seniory je podle radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Mileny Johnové samozřejmě nutnost maximálně chránit zdraví a životy nejkřehčích obyvatel našeho města, stejně jako snaha snížit tlak na zdravotnický systém. Právě křehcí klienti kolektivních zařízení totiž sice tvoří pouhý fragment celé populace Prahy, v akutní péči ale využívají značný počet covidových lůžek. Jsou zkrátka víc než kdokoliv jiný ohroženi těžkým průběhem onemocnění.

 

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo v rekordním čase alespoň částečně ochránit ty nejzranitelnější - tedy seniory v pobytových zařízeních - ale také všechny, kdo o tyto lidi pečují. Chtěla bych poděkovat všem, kdo tuto akci v tak krátkém čase zajistili. Patří mezi ně spousta lidí z odboru sociálních věcí magistrátu, vedení a pracovníci zařízení sociálních služeb, tým krajského koordinátora očkování, pracovníci naší Městské polikliniky Praha, dobrovolníci z řad pediatrů, kteří s očkováním pomáhají a Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiku.

 

Do seniorských pobytových služeb bylo poptáno více než 4 200 vakcín. Přesná čísla budou dostupná do jednoho týdne. Hlavní město ale počítá s tím, že se celkový počet očkovaných zvýší, protože současně pokračuje očkování v dalších druzích sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením a pobytové odlehčovací služby. Hlavní město také očekává, že se k očkování přihlásí další klienti i pracovníci, ať už ti, kteří právě nemoc prodělávají a museli s očkováním počkat, nebo ti, kteří ještě očkování zváží a připojí se v další fázi.

 

V Praze 19. 1. 2021

 

Bc. Vít Hofman
tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy