Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje veřejnost o výsledcích plánovaných odběrů vzorků vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích, které se uskutečnily ve dnech 5., 11., 15. a 22. června 2020.  Odběry vzorků probíhají dle schváleného Monitorovacího kalendáře pro rok 2020.

 

Ukazatelem “jakost vody“ 1 – voda vhodná ke koupání - byly k výše uváděným termínům odběrů vzorků vody hodnoceny biotop Radotín, biotop Lhotka, přírodní koupaliště Motol, přírodní koupaliště Džbán a betonová nádrž Divoká Šárka.

 

Na přírodním koupališti Hostivař je aktuálně hodnocení kvality vody na ukazateli „jakost vody“ 2 – zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, a to z důvodu snížené průhlednosti.

 

Po koupání doporučuje HSHMP osprchovat se pitnou vodou.

 


Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .


Obecné informace o koupání ve volné přírodě - informace o rizicích spojených s koupáním ve volné přírodě, informace o způsobu hodnocení jakosti vod, údaje o tom, jaké lokality a kdy jsou sledovány včetně zákonů a vyhlášek, které se ke koupání ve volné přírodě vztahují - obsahuje specializovaná rubrika na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu - přímý link ZDE.


 

V Praze 22.6.2020

 

odbor hygieny obecné a komunální HSHMP