Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost o výsledcích plánovaných odběrů vzorků vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích, které se uskutečnily ve dnech 15. 7., 4. 8., 7. 8. a 10. 8. 2020.  Odběry vzorků probíhají dle schváleného Monitorovacího kalendáře pro rok 2020.

 


Ukazatelem jakost vody 1 – voda vhodná ke koupání - byly k výše uváděným termínům odběrů vzorků vody hodnoceny biotop Lhotka a betonová nádrž Divoká Šárka.


Mírně zhoršené vlastnosti vody, konkrétně snížená průhlednost, jsou na rybníku Motol a koupališti Džbán. Obě uvedená koupaliště jsou hodnoceny ukazatelem jakosti vody 2.


Biotop Radotín je hodnocen ukazatelem 3 – zhoršená jakost vody – vzhledem k přítomnosti zvýšeného mikrobiologického znečištění.

 

Na přírodním koupališti Hostivař a koupališti Šeberák je aktuálně hodnocení kvality vody na ukazateli  3 – zhoršená jakost vody,  a to z důvodu přemnožení sinic. Při vodní rekreaci je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.


 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody na území hlavního města Prahy naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .
Obecné informace o koupání ve volné přírodě - informace o rizicích spojených s koupáním ve volné přírodě, informace o způsobu hodnocení jakosti vod, údaje o tom, jaké lokality a kdy jsou sledovány včetně zákonů a vyhlášek, které se ke koupání ve volné přírodě vztahují - obsahuje specializovaná rubrika na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu - přímý link ZDE.

 

 

V Praze 13.8.2020

 

odbor hygieny obecné a komunální HSHMP