Pražští hygienici kontrolují sledovatelnost a značení masa v pražských školách, nemocnicích, domovech důchodců a závodních jídelnách

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vyslala své zaměstnance na kontrolu školních kuchyní a provozoven
tzv. uzavřeného typu společného stravování pro dospělé v nemocnicích, domovech pro seniory a závodních jídelnách. K tomuto kroku HSHMP přistoupila na základě informace o tom, že polské maso obsahuje salmonely. Jmenovaná zařízení byla zvolena s ohledem na citlivost jejich konzumentů, kteří mnohdy nemají jinou možnost stravování.

Celkem bylo během této mimořádné kontrolní akce zkontrolováno 11 školních jídelen a 30 stravovacích provozů pro dospělé. Ve všech případech bylo maso řádně značeno, k masu byly k dispozici dodací listy.

 

V jednom případě bylo zjištěno hovězí maso původem z Polska: maso bylo značené, byly předloženy dodací listy, přesto, na základě dohody s Městskou veterinární správou SVS (dále jen MěVS) v Praze, budou tyto případy v rámci principu předběžné opatrnosti předávány HSHMP
pro informaci MěVS v Praze.

 

Požadavky na značení masa vycházejí z požadavků Evropské legislativy a spotřebitel se může s jejich zněním seznámit na webových stránkách SVS : https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/povinne-oznacovani-puvodu-u-masa/
Na webových stránkách SVS si může spotřebitel zkontrolovat i původ hovězího masa, které si zakoupil: https://www.hovezimaso.cz/

 

V Praze 20. 3. 2019

 

MUDr. Pavla Svrčinová

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví