Pražští hygienici o nebezpečí a aktivitě klíšťat na obrazovkách TV Praha

Klíšťata představují potenciální rizika pro občany napříč Českou republikou. Výjimkou proto není ani území hlavního města Prahy. Pražská hygienická stanice se proto v rámci svých preventivně - osvětových aktivit tomuto tématu intenzivně věnuje. Publikuje celou řadu zpráv, textů, článků, a to nejenom prostřednictvím svých internetových stránek http://www.hygpraha.cz , ale také skrze tištěná i elektronická média. Nedávno Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vydala přehlednou stručnou informaci (infografiku), jejíž součástí je také mapa s vyobrazením lokalit, kde infikovaná klíšťata byla HSHMP zaznamenána v letech 2017, 2018 a 2019. 26. srpna o daném tématu HSHMP, v zastoupení MUDr. Zdeňky Jágrové, pověřené zastupováním ředitele a Mgr. Zbyňka Boublíka, tiskového mluvčího, podrobně informovala v téměř tří minutové reportáži regionální TV Praha.

 

 

V reportáži mimo jiné zazněla důležitá informace, že je třeba, aby lidé byli stále před klíšťaty obezřetní, neboť jejich aktivita neklesá ani v měsíci září. Pražští hygienici prozatím evidovali 19 případů onemocnění klíšťovou encefalitidou. HSHMP každé jaro provádí na území metropole, ve vybraných lokalitách, sběr klíšťat, které jsou následně odesílány k laboratornímu rozboru. Nejvíce klíšťat infikovaných lymskou boreliózou bývá nacházeno v Prokopském údolí. Podle vzorků zde bývá  lymskou boreliózou nakažená až  polovina odebraných klíšťa.

 

"Chránit se můžete repelenty. Dnes jsou nejrůznější skupiny repelentů, které se mohou používat i dlouhodobě, mít světlý oděv a prohlížet se, protože to klíště vám několik desítek minut leze po těle, než najde to nejvhodnější místo na to, aby se přisálo," informovala v reportáři paní doktorka Jágrová.

 

FOTO č. 1: záběr z reportáže TV Praha věnované prevenci před klíšťaty

 

Zdroj: TV Praha - přímý link na reportáž: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/11006/klistata-budou-aktivni-az-do-podzimu

 

Pokud už ale klíště na svém těle objevíte přisáté, měli byste ho co nejrychleji vyjmout."Čím dříve se vyndá, tím lépe, protože třeba lymská borelioza je bakteriální onemocnění a tam ten počet bakterií a délka přisátí spolu úzce souvisí," řekla MUDr. Zdeňka Jágrová.

 

Na vyjmutí klíštěte jsou ideální speciální kleštičky z lékárny. Pokud se vám klíště nepodaří vyjmout celé, není třeba panikařit. "Když ta zůstane část hlavičky nebo nějaké nožičky a podobně, není to vůbec důvod k nějaké panice. Prostě se to klíště odstraní, ono už nemůže, pokud tam ta část zůstane, tu infekci zhoršit, už nevylučuje ani viry ani bakterie, takže to se potom odstraní stejným způsobem jako tříska," doplnila MUDr. Zdeňka Jágrová.Podrobné informace o onemocněních přenášených klíšťaty:

 

Lymská borrelióza leták  Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pdf;
229 kB
Klíšťová encefalitida leták  Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

pdf;
391 kb

 


Pražská hygienická stanice nyní vydala informační materiál o letošním nejčastějším výskytu nebezpečných klíšťat. "Ta mapa obsahuje také krátký informační text, který seznamuje veřejnost s touto problematikou. A my jsme ho dnes rozeslali Magistrátu hl. m. Prahy, Lesům hl. m. Prahy a městských částem, které tento materiál mohou využít," řekl Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí HSHMP.

 

FOTO č. 2: záběr z reportáže TV Praha věnované prevenci před klíšťaty

 

Zdroj: TV Praha - přímý link na reportáž: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/11006/klistata-budou-aktivni-az-do-podzimu

 


 

I o problematice klíšťat HSHMP Pražany prostřednictvím svého webu pravidelně informuje, příkladem mohou být tyto zprávy:

 

Chraňte se před klíšťaty!

 

Pražská hygiena vydala informační materiál s vyobrazením lokalit s výskytem klíšťat infikovaných Klíšťovou encefalitidou a Lymeskou boreliózou

 

Tabulka: Pozitivita klíšťat na Lymeskou boreliózu a Klíšťovou encefalitidu ve sledovaných lokalitách hlavního města Prahy v letech 2017 - 2019

 

Pražská hygiena veřejnost upozorňuje na pravidelné předpovědi aktivity klíštěte obecného

 

 
 

 

V Praze 9. 9. 2019

 

Pro webové stránky HSHMP zpracoval

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP