Pražští hygienici s pražskými policisty v noci prováděli kontrolu dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v pražských nočních klubech

V průběhu pátečního večera a noci pražští policisté v součinnosti s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy provedli několik kontrol zaměřených na dodržování aktuálních epidemiologických opatření. Policisté se s pracovníky hygienické stanice primárně zaměřili na kontrolu nočních barů, hudebních a tanečních klubů v centru města. V průběhu noci proběhla přibližně desítka kontrol, mezi nimiž byly i kontroly čtyř velkých provozoven.

 

     

 

Pražští hygienici v průběhu kontrolní akce zaznamenali v některých klubech ze strany provozovatelů následující porušení mimořádných opatření:

  • Porušen zákaz tance a shlukování hostů;
  • v některých klubech nedodrženo rozmístění stolů a hostů v provozovně: nedodrženy rozestupy 1,5 m mezi stoly a maximální počty hostů u stolu – 4 osoby;
  • v jednom klubu nedostatek dezinfekčních prostředků pro zákazníky a nezajištění dostatečné osvětové informovanosti hostů u vstupu do provozovny a v provozovně o nutnosti dodržovat mimořádná opatření;
  • v některých klubech překročena kapacita povoleného počtu hostů, kdy jejich počet převyšoval počet míst k sezení.


V průběhu noci bylo zkontrolováno bezmála pět set osob. Více než čtyřicet osob z důvodu přestupkového jednání policisté na místě vyřešili v příkazním řízení, v drtivé většině se jednalo o neprokázání tzv. negativity při vstupu do provozovny. Celková částka uložená v příkazním řízení přesáhla dvacet tisíc korun. Pět přestupků vyřešili pracovníci hygieny oznámením do správního řízení. Ve dvou dalších případech vyřešili policisté přestupek na úseku cizineckého zákona taktéž v příkazním řízením.

 


HSHMP O DANÉM TÉMATU TENTO TÝDEN JIŽ INFORMOVALA:


 

V Praze 17. 7. 2021

 

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy