Pražští hygienici s pražskými policisty v noci prováděli další kontrolu dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v pražských nočních klubech

V průběhu pátečního večera a noci pražští hygienici v součinnosti s Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy pokračovali v dalších kontrolách zaměřených na dodržování aktuálních epidemiologických opatření. Hygienici se s policisty primárně zaměřili na kontrolu nočních barů, hudebních a tanečních klubů v širším centru metropole. V průběhu noci proběhlo pět kontrol uváděných provozoven.

 

  

 

Pražští hygienici v průběhu kontrolní akce zaznamenali v některých klubech ze strany provozovatelů následující porušení mimořádných opatření:

  • Porušen zákaz tance a shlukování hostů;
  • nedodržení rozmístění stolů a hostů v provozovně: nedodrženy rozestupy 1,5 m mezi stoly a maximální počty hostů u stolu – 4 osoby;
  • nedostatek dezinfekčních prostředků pro zákazníky a nezajištění dostatečné osvětové informovanosti hostů u vstupu do provozovny a v provozovně o nutnosti dodržovat mimořádná opatření.

V průběhu noci bylo zkontrolováno skoro 170 osob. 24 osob z důvodu přestupkového jednání policisté na místě vyřešili v příkazním řízení, v drtivé většině se jednalo o neprokázání tzv. negativity při vstupu do provozovny. Celková částka uložená v příkazním řízení dosáhla dvanácti tisíc korun. Jeden přestupek hygieniky vyřešen oznámením do správního řízení.

 

 

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

 

V Praze 24. 7. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy